Natuurlijke alliantie

Procesmethode voor duurzame ruimtelijke planning en klimaatadaptatie
foto van een park
De Natuurlijke Alliantie is een methode voor ruimtelijke planning. De Natuurlijke Alliantie gaat uit van de eenheid van bodem, water en groen. Kennis, ervaring en ambities vanuit deze thema’s worden in het hele proces gecombineerd en geïntegreerd. Kwaliteit en draagvlak van ruimtelijke interventies wordt verhoogd. Samenwerken wordt interessanter en effectiever.
lees meer

Tools

Deze gratis hulpmiddelen verbeteren en versnellen uw planproces!
gebouw met klimop

Fotobankna: inspiratiefoto’s, ook schadebeelden en bloopers

gidsmodel heuvelland

 Gidsmodellen: inspiratie voor maatregelen per landschapstype

contact tijdens klimaatatelier

Klimaatatelier: kort en intensief verdiepen van urgentie, kennis en perspectief

gebouw met klimop

Leerprogramma  Natuurlijke Alliantie (in ontwikkeling)

De volgende organisaties hebben meegeholpen om de natuurlijke alliantie te ontwikkelen en toe te passen:

logo grondrrlogo Stowalogo Alterra
logo omgevingsdienst Veluwe IJssellogo I&Mlogo cas
logo centre of expertiselogo gemeente Breda
logo gemeente Amersfoortlogo Rijkswaterstaat
logo sbrcur
logo Waterschap Veluwe IJssellogo omgevingsdienst Veluwe IJssel