logo's

AlliantieBenadering/ Natuurlijke Alliantie

Bewezen effectieve systeemaanpak voor ruimtelijke planning en klimaatadaptatie


De 5 fundamenten van de Alliantiebenadering:

  1. Drie allianties geven houvast: Natuurlijke Alliantie, Mens en Maatschappij, Bebouwing en Infra
  2. Handelingsperspectief via cyclisch proces in 7 dialogen
  3. Voorbeeldplannen en hulpmiddelen wijzen de weg
  4. Snel de juiste informatiebronnen vinden
  5. Leerprogramma’s gebaseerd op leerdoelen, maatwerk

Tools

Werktuigen van de AlliantieBenadering (selectie)

gidsmodel heuvelland

Gidsmodellen wijzen de weg naar klimaatadaptatie, op regionaal en stedelijk niveau

gidsmodel heuvelland

 Stadsgeneses belichten de relatie van Nederlandse steden met hun systeem van bodem, water en groen/natuur

gebouw met klimop

Fotobank NA bevat meer dan 500 inspiratiefoto’s, schadebeelden en bloopers

Website Klimaatatelier helpt bij het opzetten en organiseren van een klimaatatelier