logo's

AlliantieBenadering/ Natuurlijke Alliantie

Bewezen effectieve systeemaanpak voor ruimtelijke planning en klimaatadaptatie

Handboek NA


De complexiteit van maatschappelijke ontwikkelingen en ruimtelijke planvorming wordt onbeheersbaar. De systeemaanpak van de AlliantieBenadering is een nieuwe aanpak, die wel werkt. Ze komt voort uit het combineren van ervaringen en inzichten uit vele praktijkprojecten van provincies, waterschappen en gemeenten.De AlliantieBenadering is omschreven als een ‘recept voor samenwerking’. Ze combineert en integreert plantrajecten op gebied van sociaal domein, stedenbouw en infrastructuur én het natuurlijke systeem van bodem, water en groen.

Tools

Werktuigen van de AlliantieBenadering (selectie)

gidsmodel heuvelland

Gidsmodellen wijzen de weg naar klimaatadaptatie, op regionaal en stedelijk niveau

gidsmodel heuvelland

 Stadsgeneses

gebouw met klimop

Fotobank NA: inspiratiefoto’s, ook schadebeelden en bloopers

Natuurlijke alliantie is de moedersite voor Gidsmodellen.nl, Stadsgenese.nl, Klimaatatelier.nl en FotobankNA.nl