Leerdoelen vaststellen

Bij het begin van een leergang worden nauwkeurig de gewenste leerdoelen in kaart gebracht. Dit gebeurt in een of meer gesprekken met de deelnemers of de organisatie die het aanbiedt.

Voor elke gradatie worden per fundament de leerdoelen gespecificeerd:

  • Bewustwording
  • Praktijkcasussen
  • Transitie
  • Systeemanalyse
  • Procesgang
  • Instrumentenmix

Hiernaast ziet u een voorbeeld van de leerdoelen van de studenten ‘Management van de Leefomgeving’ van Hogeschool van van Hall Larenstein.

Doelgroepen

Introductie: De introductie is de eerste oriëntatie op de leergang en de natuurlijke alliantie. Het omvat aandacht voor de fundamenten en biedt inzicht in de opbouw en inhoud van het leerprogramma.
Het idee van ‘learning by doing’ wordt in ieder leerprogramma in de praktijk gebracht. Dit kan uiteenlopen van een enkele korte sessie tot een uitgebrede uitwerking van een eigen casus verspreid over meerder dagen.
Verdieping: De verdieping richt zich op competenties die nodig zijn om met de natuurlijke alliantie in de praktijk te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan brede en diepe kennis over ondergrond, water en groen, de verbanden tussen natuurlijke alliantie en de andere allianties, communicatieve vaardigheden en vaardigheden voor presentatie en visualisatie.

Drie gradaties

Introductie: De introductie is de eerste oriëntatie op de leergang en de natuurlijke alliantie. Het omvat aandacht voor de fundamenten en biedt inzicht in de opbouw en inhoud van het leerprogramma.
Het idee van ‘learning by doing’ wordt in ieder leerprogramma in de praktijk gebracht. Dit kan uiteenlopen van een enkele korte sessie tot een uitgebrede uitwerking van een eigen casus verspreid over meerder dagen.
Verdieping: De verdieping richt zich op competenties die nodig zijn om met de natuurlijke alliantie in de praktijk te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan brede en diepe kennis over ondergrond, water en groen, de verbanden tussen natuurlijke alliantie en de andere allianties, communicatieve vaardigheden en vaardigheden voor presentatie en visualisatie.

Wethouders/bestuurders

De gradatie ‘introductie’ kan richting geven aan een leergang (of cursus) voor bestuurders, zoals wetrhouders. Van hen wordt regie verwacht in een integrale, toekomstgerichte en systeemgerichte aanpak. Het leerprogramma richt zich op versterking van het bewustzijn omtrent de urgentie van deze aanpak en op de aansturing richting de kenniswerkers. Bestuurders kunnen na de cursus beter het geheel overzien, producten beoordelen en zelf richting geven aan beleid en onderzoek.

Beginnende kenniswerkers

Voor beginnende kenniswerkers (en studenten in het hoger onderwijs) kan de gradatie ‘Toepassing’ als leidraad dienen. We zien het als uitdaging om hen het leerproces stapsgewijs in te richten met focus op systeemdenken, zodat ze inzicht krijgen in de inhoud van hun eigen vakgebied en andere betrokken vakgebieden. De kracht van startende werknemers en studenten is hun onbevangenheid en onpartijdigheid. Daarmee kunnen ze nieuwe perspectieven zichtbaar maken en verbindingen leggen tussen bijvoorbeeld burgers en overheid.

Gevorderde kenniswerkers

Meer ervaren kenniswerkers (bij de lagere overheden) vertegenwoordigen veelal een sectoraal vakgebied en hebben daarin de benodigde expertise. De gradaties ‘Verdieping’ is veelal voor deze groepen geschikt. We richten ons in eerste instantie op de regievoerders binnen het domein van de natuurlijke alliantie. Voor de doorwerking van de natuurlijke alliantie in plannen en projecten vormen systematisch en integraal denken belangrijke aandachtspunten. Daarnaast is inzicht in het concrete handelingsperspectief dat daarmee samenhangt essentieel. Gevorderde kenniswerkers kunnen een schat aan feitelijke gegevens en ervaringen meenemen.

In het leerproces voor gevorderde kenniswerkers wordt gebruik gemaakt van actuele vraagstukken en praktijkcases. Rondom de cases worden zo mogelijk Living Labs georganiseerd waaraan betrokken doelgroepen en andere vertegenwoordigers van overheid, ondernemers en onderwijs-en onderzoeksinstellingen (triple-helix) kunnen co-creëren, co-produceren en experimenteren.